Stawka 0% przy zwrocie VAT podróżnym - OpenLEX

Balicka Patrycja, Stawka 0% przy zwrocie VAT podróżnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Stawka 0% przy zwrocie VAT podróżnym

Stawka 0% przy zwrocie VAT podróżnym

Stawka 0% przy zwrocie VAT podróżnym

Procedura przedstawia warunki konieczne do wypełnienia, by korzystać z prawa do zastosowania stawki 0% przy dostawie towarów, dla których dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

Stawka 0% przy zwrocie VAT podróżnym podatnik podatnik warunki formalne dotyczące otrzymania dokumentów korekta podatku należnego brak możliwości korekty podatku należnego dostawa towarów, od których dokonano zwrotu podatku warunki formalne dla sprzedawcy stawka 0% stawka właściwa dla towarów otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza UE spełnione niespełnione spełnione niespełnione

Krok: dostawa towarów, od których dokonano zwrotu podatku

Dostawa towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, jest opodatkowana stawką 0% pod warunkiem spełnienia koniecznych wymogów. Zwrot podatku podróżnym - zob. procedura Warunki zwrotu VAT podróżnym.

Krok: warunki formalne dla sprzedawcy

Warunki zastosowania stawki 0% do dostawy towarów, dla których dokonano zwrotu VAT podróżnym, dla sprzedawcy są następujące:

1) sprzedawca poinformował naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, iż jest „sprzedawcą”; definicja sprzedawcy - zob. procedura Warunki zwrotu VAT podróżnym;

2) sprzedawca poinformował naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny, który dokonuje u nich zakupu może odebrać podatek, oraz z kim zostały zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów;

3) sprzedawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Wymogi te spełnia dokument wystawiony przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu tego powinien być dołączony i przymocowany paragon z kasy fiskalnej wystawiony przez sprzedawcę;

4) w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej sprzedawca musi dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie takiego zwrotu. Dokumenty te określone są odrębnymi przepisami, np. ustawą - Prawo bankowe.