Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Stawka 0% przy WDT (innych niż środki transportu wywożonych bez użycia środków transportu)

Stawka 0% przy WDT (innych niż środki transportu wywożonych bez użycia środków transportu)

Stawka 0% przy WDT (innych niż środki transportu wywożonych bez użycia środków transportu)

Procedura ma na celu przedstawienie zasad stosowania stawki 0% VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (innych niż środki transportu wywożone bez użycia innych środków transportu).

Krok: WDT

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu dostawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, przy czym nabywcą towarów zasadniczo jest podatnik bądź podmiot zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Krok: nabywca zarejestrowany

Dla zastosowania stawki 0% VAT w przypadku WDT konieczne jest wykonanie dostawy na rzecz podatnika mającego ważny numer VAT UE. Od 1 lipca 2020 r. konieczne jest także, aby nabywca podał swój numer VAT-UE dostawcy. Nie dotyczy to dostawy nowych środków transportu.