Stawiennictwo stron na rozprawie głównej - OpenLEX

Hudzik Michał, Stawiennictwo stron na rozprawie głównej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.
Autorzy:

Stawiennictwo stron na rozprawie głównej

Stawiennictwo stron na rozprawie głównej

Stawiennictwo stron na rozprawie głównej

Stawiennictwo stron na rozprawie głównej sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający wyznaczenie nowego terminu rozprawy zarządzenie przerwy dalsze prowadzenie rozprawy rozpoczęcie rozprawy czy zarządzenie przerwy jest wystarczające? sprawdzenie obecności stron czy wszystkie strony się stawiły? co jest przyczyną niestawiennictwa? czy pomimo niestawiennictwa strony można prowadzić rozprawę? odroczenie rozprawy tak nie tak nie brak zawiadomienia usprawiedliwiona nieobecność nieusprawiedliwiona nieobecność nie tak

Krok: rozpoczęcie rozprawy

Rozpoczęcie rozprawy następuje z chwilą wywołania sprawy (art. 381 k.p.k.).

Krok: sprawdzenie obecności stron

Po wywołaniu sprawy przewodniczący składu orzekającego sprawdza m.in. to, czy wszystkie wezwane osoby, stawiły się (art. 381 k.p.k.).