Średni przedsiębiorca - pojęcie - OpenLEX

Krywan Tomasz, Średni przedsiębiorca - pojęcie

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 29 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Średni przedsiębiorca - pojęcie

Średni przedsiębiorca - pojęcie

Średni przedsiębiorca - pojęcie

Procedura pozwala ustalić, czy przedsiębiorca jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Średni przedsiębiorca - pojęcie przedsiębiorca przedsiębiorca przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorcą czy przedsiębiorca spełnia warunki do uznania go za mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę? przedsiębiorca nie jest mikroprzedsiębiorcą przedsiębiorca chce ustalić, czy jest średnim przedsiębiorcą? czy przedsiębiorca w co najmniej w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników? czy przedsiębiorca w co najmniej w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro? czy u przedsiębiorcy w co najmniej w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku nie przekroczyła równowartości w złotych 43 mln euro? nie tak tak nie nie tak tak nie

Krok: przedsiębiorca chce ustalić, czy jest średnim przedsiębiorcą?

Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g., dzielą przedsiębiorców na cztery grupy. Są to:

1) mikroprzedsiębiorcy,

2) mali przedsiębiorcy,

3) średni przedsiębiorcy,

4) pozostali (nazywani często dużymi) przedsiębiorcy.

Definicję średniego przedsiębiorcy określa art. 106 u.s.d.g.

Krok: czy przedsiębiorca spełnia warunki do uznania go za mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę?

Średnimi przedsiębiorcami nie są przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do uznania ich za mikroprzedsiębiorców (zob. procedura Mikroprzedsiębiorca - pojęcie) albo małych przedsiębiorców (zob. procedura Mały przedsiębiorca - pojęcie).