Łyjak Grzegorz, Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej)

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 31 grudnia 2018 r.
Autorzy:

Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej)

Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej)

Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej)

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) - dalej u.z.u.m.w. - weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu nie może otrzymywać wynagrodzenia za pracę niższego niż minimalne.

Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej) pracodawca pracodawca konieczne podwyższenie wynagrodzenia do poziomu co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę zatrudnienie na umowę o pracę obliczanie wysokości wynagrodzenia pracownika czy wynagrodzenie bez dodatku za pracę w porze nocnej jest równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia? wynagrodzenie bez dodatku za pracę w porze nocnej jest równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia wynagrodzenie bez dodatku za pracę w porze nocnej jest niższe od minimalnego wynagrodzenia Tak Nie

Krok: zatrudnienie na umowę o pracę

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na okres próbny, czas określony i nieokreślony) w pełnym wymiarze czasu nie może otrzymywać wynagrodzenia za pracę niższego niż minimalne.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosi 2000 zł.

Krok: obliczanie wysokości wynagrodzenia pracownika

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika uwzględnia się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem:

– nagrody jubileuszowej,

– odprawy emerytalnej i rentowej,

– dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

– dodatku za pracę w nocy.