Musiał Krzysztof J., Sposób przekazywania informacji o schematach podatkowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Sposób przekazywania informacji o schematach podatkowych

Sposób przekazywania informacji o schematach podatkowych

Sposób przekazywania informacji o schematach podatkowych

Procedura ma na celu przedstawienie sposobu raportowania o schematach podatkowych z punktu widzenia poszczególnych zobowiązanych, terminów oraz formy.

Sposób przekazywania informacji o schematach podatkowych strona strona promotor – info o NSP dla wspomagającego korzystający – raportowanie po otrzymaniu informacji niezwłocznie wspomagający nie zwolniony z tajemnicy – uznanie uzgodnienia za schemat elektronicznie wspomagający – wdrażanie promotor – info o braku NSP wspomagający nie zwolniony z tajemnicy – uznanie uzgodnienia za schemat promotor zwolniony z tajemnicy – raportowanie o schemacie w terminie złożenia zeznania podatkowego 30 dni promotor nie zwolniony z tajemnicy – info o schemacie promotor – raportowanie o korzystających ze schematów sposób wykonania obowiązku termin wspomagający – dostrzeżenie schematu 30 dni po kwartale termin wspomagający – wparcie w przygotowaniu/ wdrożeniu schematu korzystający – info o NSP dla wspomagającego wykonanie raportowania do Szefa KAS wspomagający – powzięcie wątpliwości co do istnienia schematu przed wykonaniem czynności korzystający – raportowanie o wdrożonych schematach promotor nie zwolniony z tajemnicy – informacja o innych zobowiązanych promotor – info o NSP wspomagający – raportowanie o korzystających ze schematów wystąpienie schematu podatkowego wspomagający – powzięcie wątpliwości co do istnienia schematu pisemnie niezwłocznie korzystający – raportowanie przy braku informacji

Krok: wystąpienie schematu podatkowego

Zaistnienie obowiązku raportowania MDR (Mandatory Disclosure Rule), czyli informowania organów podatkowych o schematach podatkowych, pojawia się w związku z zaistnieniem schematu podatkowego oraz podmiotu pełniącego funkcję Korzystającego, Promotora i/lub Wspomagającego – więcej o przesłankach powstania obowiązku w procedurze Raportowanie schematów podatkowych – wprowadzenie.

Krok: pisemnie

Pisemne powiadomienia dotyczą promotora, korzystającego i wspomagającego – chodzi o posiadanie dowodu na wykonanie czynności.