Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków fiskalnych wniosku sprawdzenie fiskalne wniosku usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego przyjęcie pisemnego wniosku sprawdzenie formalne i fiskalne wniosku odrzucenie wniosku wysłanie odpisu wyroku z transkrypcją uzasadnienia sporządzenie transkrypcji uzasadnienia wysłanie odpisu wyroku z pisemnym uzasadnieniem sporządzenie uzasadnienia na piśmie czy wygłoszono uzasadnienie? przyjęcie ustnego wniosku badanie dopuszczalności wniosku badanie zachowania terminu strona strona doręczenie złożenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w piśmie procesowym doręczenie złożenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem ustnie do protokołu nieusunięte usunięte nie tak nie jest dopuszczalny jest dopuszczalny niezachowany zachowany nieopłacony opłacony nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w piśmie procesowym

Krok: złożenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem ustnie do protokołu

Wniosek złożony ustnie można zgłosić na posiedzeniu sądu i podlega on odnotowaniu w protokole posiedzenia.

Jeżeli wniosek taki jest zgłoszony poza posiedzeniem, to dane osobowe osoby składającej wniosek oraz treść wniosku zapisuje biuro obsługi interesantów lub kierownik sekretariatu (§ 218 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2019 r., poz. 1141)).

Wniosek złożony ustnie nie podlega badaniu formalnemu, które dotyczy tylko pism procesowych.