Sportowcy jako podatnicy VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Sportowcy jako podatnicy VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Sportowcy jako podatnicy VAT

Sportowcy jako podatnicy VAT

Sportowcy jako podatnicy VAT

Procedura pozwala ustalić, czy sportowiec ma status podatnika VAT.

Sportowcy jako podatnicy VAT podatnik podatnik osoba fizyczna (sportowiec) nie jest z tytułu uprawiania sportu podatnikiem VAT osoba fizyczna (sportowiec) jest z tytułu uprawiania sportu podatnikiem VAT osoba fizyczna uprawia sport czy przychody ze sportu osiągane są w ramach umowy o pracę? czy przychody ze sportu osoba fizyczna osiąga w ramach działalności gospodarczej? nie tak nie tak

Krok: osoba fizyczna uprawia sport

Z wyroku NSA z dnia 15 grudnia 2015 r., I FSK 1491/14, wynika, że osoby fizyczne mogą być z tytułu uprawiania sportu podatnikami VAT. Jest tak, jeżeli na gruncie przepisów o podatku dochodowym przychody z uprawiania sportu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Krok: czy przychody ze sportu osiągane są w ramach umowy o pracę?

Przychody z uprawiania sportu mogą być przychodami ze stosunku pracy. Jest tak w przypadkach, gdy przychody te są osiągane na podstawie umów o pracę.