Krywan Tomasz, Spółka jawna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Spółka jawna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Spółka jawna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Spółka jawna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Procedura pozwala ustalić czy spółka jawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka jawna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych spółka jawna spółka jawna spółka jawna jest podatnikiem CIT spółka jawna nie jest podatnikiem CIT istnieje spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski czy wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne? czy spółka w terminie złożyła lub zaktualizowała informację CIT-15J? tak nie tak nie

Krok: istnieje spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski

Od 1.01.2021 r. w niektórych przypadkach spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Krok: czy wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne?

Spółki jawne mogą być podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych tylko, jeżeli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne (zob. art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm. – dalej u.p.d.o.p.).