Musiał Krzysztof J., Śmierć osoby świadczącej pracę

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Śmierć osoby świadczącej pracę

Śmierć osoby świadczącej pracę

Śmierć osoby świadczącej pracę

Śmierć osoby zatrudnionej wiąże się z koniecznością wypłaty świadczeń na rzecz spadkobierców. W przypadku pracowników może to być czynność opodatkowana lub nie, co zależy od statusu spadkobierców. W przypadku innych osób (np. zleceniobiorców) obowiązują ścisłe zasady wyłączające świadczenia spod rządów ustawy o podatku od osób fizycznych. Płatnik może wypłacać spadkobiercom:

1) odprawy pośmiertne - wolne od podatku dochodowego i składek ZUS,

2) wynagrodzenie niepodjęte (w tym ekwiwalent za urlop):

– przy nabyciu prawa na podstawie kodeksu pracy - opodatkowane według stawki 17% (na koniec roku progresja), bez kosztów uzyskania i składek ZUS,

– przy nabyciu w ramach spadku - wolne od podatku dochodowego i składek ZUS.

W niniejszej procedurze omówione zostaną rozliczenia wynagrodzeń niepodjętych. W przypadku odprawy pośmiertnej zob. procedura Podatkowe skutki wypłaty odprawy pośmiertnej.

Śmierć osoby świadczącej pracę płatnik płatnik przychód z praw majątkowych osoby nieuprawnione do renty rodzinnej spadek rozliczenie PIT śmierć osoby zatrudnionej pracownik status spadkobierców małżonek (!) osoby  uprawnione do  renty rodzinnej (!) brak  obowiązków  podatkowych  w zakresie PIT tak nie

Krok: śmierć osoby zatrudnionej

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

Krok: pracownik

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.