Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Skierowanie stron do mediacji na posiedzeniu przygotowawczym

Skierowanie stron do mediacji na posiedzeniu przygotowawczym

Skierowanie stron do mediacji na posiedzeniu przygotowawczym

Krok: wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu

Zarządzenie wymiany pism procesowych

Krok: zawiadomienie stron

Posiedzenie przygotowawcze służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządza się z udziałem stron plan rozprawy.

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Ustalenie planu rozprawy i zatwierdzenie planu rozprawy

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?