Kaczorowska-Kossowska Iwona, Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych od 2015 roku

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r. do: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych od 2015 roku

Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych od 2015 roku

Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych od 2015 roku

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138), zwana „pakietem kolejkowym” lub „pakietem onkologicznym” wprowadziła odrębną ścieżkę postępowania dla pacjentów onkologicznych. Zasady te nie odnoszą się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry zgodnie z art. 32a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. Zmiany dotyczą dokumentacji medycznej, zasad realizacji uprawnień do diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz prowadzenia listy oczekujących.

Przedstawione poniżej zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 r.

Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych od 2015 roku lekarz AOS lub lekarz szpitala lekarz AOS lub lekarz szpitala zgłoszenie do Krajowego Rejestru Nowotworów leczenie onkologiczne wpisanie pacjenta na listę onkologiczną oczekujących (listę leczenia) wydanie kopii dokumentacji medycznej przyjęcie pacjenta stwierdzenie nowotworu złośliwego zakład diagnostyki zakład diagnostyki wpisanie pacjenta na listę onkologiczną oczekujących diagnostyka wydanie pacjentowi kopii dokumentacji medycznej pacjent pacjent okazanie karty w zakładzie diagnostyki odebranie karty zgłoszenie się do AOS lub szpitala odebranie dokumentacji lekarz POZ lekarz POZ stwierdzenie podejrzenia nowotworu złośliwego wydanie pacjentowi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Krok: stwierdzenie podejrzenia nowotworu złośliwego

Stwierdzenia podejrzenia nowotworu złośliwego, uprawniającego do wystawienia karty leczenia onkologicznego i skorzystania przez pacjenta z uprawnień związanych z takim rozpoznaniem, może dokonać lekarz POZ, jeżeli ustalony dla niego przez oddział wojewódzki Funduszu indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów nie jest niższy niż minimalny wskaźnik rozpoznawania nowotworów.

UWAGA: wskaźnika rozpoznawania nowotworów nie ustala się, jeżeli od rozpoczęcia wydawania przez lekarza POZ kart diagnostyki i leczenia onkologicznego liczba świadczeniobiorców, którym ten lekarz wydał te karty oraz którym wykonano diagnostykę onkologiczną i postawiono rozpoznanie, nie przekroczyła 30.

Więcej o WRN w procedurze: Wskaźnik rozpoznawania nowotworów

Krok: wydanie pacjentowi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Stwierdzenie podejrzenia nowotworu złośliwego zobowiązuje lekarza POZ do wydania pacjentowi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (art. 32a ust. 3 u.ś.o.z.), jeżeli ustalony dla niego przez oddział wojewódzki Funduszu indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów nie jest niższy niż minimalny wskaźnik rozpoznawania nowotworów (art. 32a ust. 9 u.ś.o.z.).