Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze - OpenLEX

Krywan Tomasz, Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Procedura pozwala ustalić, czy podatnikowi grozi sankcja za naruszenie obowiązku umieszczenia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”

Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze wystawca faktury wystawca faktury organ podatkowy może ustalić podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe podatnik ponosi odpowiedzialność karną skarbową czy podatnikiem jest osoba fizyczna, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe? podatnik nie ponosi żadnej sankcji podatnik wbrew obowiązkowi wystawił fakturę bez wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” czy podatnik jest osobą fizyczną? czy zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u. została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności? tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik wbrew obowiązkowi wystawił fakturę bez wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”

Od 1.11.2019 r. niektóre faktury powinny być przez podatników oznaczane wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” (więcej na ten temat zob. procedura Obowiązek umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze). Na podatników naruszających ten obowiązek nakładana może być sankcja w postaci ustalanego przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego. Od zasady tej istnieją jednak dwa wyjątki.

Krok: czy podatnik jest osobą fizyczną?

Istnieją dwa wyłączenia ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego podatnikom naruszającym obowiązek oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Pierwsze z tych wyłączeń nie dotyczy jednak wszystkich podatników, lecz tylko podatników będących osobami fizycznymi.