Krywan Tomasz, Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Procedura pozwala ustalić, czy podatnikowi grozi sankcja za naruszenie obowiązku dokonania płatności z naruszeniem mechanizmu podzielonej płatności.

Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik podatnik organ podatkowy może ustalić podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe podatnik ponosi odpowiedzialność karną skarbową czy osoba fizyczna będąca podatnikiem ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe? podatnik nie ponosi żadnej sankcji podatnik wbrew obowiązkowi nie dokonał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności czy podatnikiem jest osoba fizyczna? czy dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem obowiązku płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności? tak nie nie tak nie tak

Krok: podatnik wbrew obowiązkowi nie dokonał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Od 1.11.2019 r. w niektórych przypadkach konieczne jest dokonywanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (więcej na ten temat zob. procedura Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności). Na podatników naruszających ten obowiązek organy podatkowe mogą nakładać sankcję w postaci ustalanego im dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Krok: czy podatnikiem jest osoba fizyczna?

Istnieją dwa wyłączenia ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego podatnikom naruszającym obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Pierwsze z tych wyłączeń nie dotyczy jednak wszystkich podatników, lecz tylko podatników będących osobami fizycznymi.