Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Sankcja za ujęcie w ewidencji faktury wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem

Sankcja za ujęcie w ewidencji faktury wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem

Sankcja za ujęcie w ewidencji faktury wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem

Procedura pozwala ustalić czy istnieją podstawy do ustalenia przez naczelnika urzędu skarbowego dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu ujęcia przez podatnika w ewidencji VAT wystawionej mu faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem.

Krok: w ewidencji VAT podatnik ujął wystawioną mu fakturę do sprzedaży udokumentowanej paragonem

Na podstawie art. 109a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikom ujmującym w ewidencji VAT wystawione im faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem może być ustalana sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Krok: czy podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od VAT lub korzysta ze zwolnienia podmiotowego?

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 109a u.p.t.u., może być nałożone wyłącznie podatnikom, o którym mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u., a więc podatnikom prowadzącym pełną ewidencję VAT. Podatnikami takimi nie są:

1) podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 u.p.t.u. lub rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r. poz. 701 ze zm.), oraz

2) podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. (a więc podatnicy korzystający z tzw. zwolnienia podmiotowego).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?