Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Samodzielna korekta cen transferowych

Samodzielna korekta cen transferowych

Samodzielna korekta cen transferowych

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik może samodzielnie dokonać korekty cen transferowych.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może samodzielnie dokonać korekty cen transferowych

Na podstawie art. 11e ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23q ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów. Taka możliwość istnieje, jeżeli łącznie spełnionych jest pięć warunków.

Krok: czy w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podatnik niepowiązane?

Pierwszym warunkiem możliwości samodzielnej korekty cen transferowych przez podatnika jest, aby w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane.