Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Ryczałty rozliczane przez płatnika

Ryczałty rozliczane przez płatnika

Ryczałty rozliczane przez płatnika

W większości przypadków płatnik rozlicza zaliczki na podatek. W niektórych przypadkach jest on jednak zobowiązany do rozliczenia ryczałtów. W takim przypadku na koniec roku nie ma obowiązku składania zeznań podatkowych

Krok: (!) wypłata świadczeń

Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przekazanie tych świadczeń osobom zatrudnionym wywołuje powstanie obowiązków rozliczenia tych świadczeń po stronie płatnika.

Płatnik jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłaty podatku.

Uwaga! Ryzyko: Organy podatkowe wykazują tendencję do doszukiwania się przychodu nawet tam, gdzie nie doszło do przysporzenia majątkowego.

Krok: świadczenie objęte zwolnieniem podatkowym

Fakt wypłacenia danego świadczenia nie oznacza automatycznej konieczności zapłaty podatku - wiele świadczeń jest zwolnionych od podatku, a w przypadku niektórych z nich stosuje się zaniechanie poboru podatku.

Przychody zwolnione od podatku lub objęte zaniechaniem poboru nie podlegają opodatkowaniu, a tym samym nie są rozliczane przez płatnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?