Musiał Krzysztof J., Ryczałt za sprzęt używany do pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 7 marca 2020 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Autorzy:

Ryczałt za sprzęt używany do pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa

Ryczałt za sprzęt używany do pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa

Ryczałt za sprzęt używany do pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa

W związku z zagrożeniem epidemicznym ustawodawca wprowadził możliwość zdalnego wykonywania pracy. Przepis w tym zakresie jest jednak dość szczątkowy, co powoduje, że wykonywanie pracy w taki sposób rodzi wiele pytań. Jedno z nich dotyczy tego, w jaki sposób pracodawca może rozliczać używanie przez pracownika własnych sprzętów do celów służbowych.

Ryczałt za sprzęt używany do pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa płatnik płatnik wypłata ekwiwalentu brak wypłaty ekwiwalentu rodzaj sprzętu polecenie wykonywania pracy zdalnej sprzęt służbowy sprzęt prywatny decyzja o ekwiwalencie

Krok: polecenie wykonywania pracy zdalnej

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Przepisy nie przewidują wprost konieczności zapewnienia sprzętu do takiej pracy. Jednakże aby pracownik mógł wykonywać pracę na odległość, musi mieć na czym to robić.

Krok: rodzaj sprzętu

Pracownik może korzystać ze sprzętu pracodawcy (np. komputera czy telefonu). Może też używać własnych sprzętów.