Konieczny Damian, Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autor:

Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Zasadniczą fazą postępowania odwoławczego jest rozprawa przed Naczelnym Sądem Lekarskim jako sądem II instancji. Celem rozprawy odwoławczej jest rozpoznanie wniesionego odwołania i podniesionych w nim zarzutów oraz wniosków.

Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Lekarskim strona postępowania strona postępowania niewniesienie kasacji do SN wniesienie kasacji do SN odebranie orzeczenia możliwe działania sąd lekarski II instancji sąd lekarski II instancji narada sądu uchylenie orzeczenia sądu i instancji i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania zmiana zaskarżonego orzeczenia sądu i instancji utrzymanie w mocy orzeczenia sądu i instancji ogłoszenie orzeczenia - możliwe decyzje ustne sprawozdanie sędziego uzupełniające postępowanie dowodowe zamknięcie przewodu sądowego głosy stron doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem skierowanie sprawy na rozprawę uchylenie orzeczenia sądu i instancji i umorzenie postępowania zawiadomienie o terminie rozprawy wywołanie sprawy wnioski przed otwarciem przewodu sądowego otwarcie przewodu sądowego

Krok: skierowanie sprawy na rozprawę

Krok: wywołanie sprawy

Zgodnie z art. 381 k.p.k. rozprawa rozpoczyna się od wywołania sprawy, tj. wezwania uczestników do wejścia na salę rozpraw. Po wywołaniu sprawy przewodniczący sprawdza, czy wszystkie osoby wezwane stawiły się oraz czy brak jest przeszkód do rozpoznania sprawy (np. czy wszystkie potwierdzenia odbioru wezwań powróciły do sądu). Stawiennictwo obwinionego i innych stron na rozprawie odwoławczej nie jest obowiązkowe, chyba że sąd uzna ich obecność za konieczną - stawiennictwo rzecznika ma natomiast charakter obligatoryjny, zgodnie z regulaminem urzędowania sądów lekarskich.