Wiśniewski Paweł, Rozpoznanie zarzutów od nakazu zapłaty

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Rozpoznanie zarzutów od nakazu zapłaty

Rozpoznanie zarzutów od nakazu zapłaty

Rozpoznanie zarzutów od nakazu zapłaty

Rozpoznanie zarzutów od nakazu zapłaty sąd skład orzekający sąd skład orzekający uchylenie nakazu zapłaty i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania uchylenie nakazu zapłaty i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania utrzymanie nakazu zapłaty w całości lub w części w mocy możliwe rozstrzygnięcie sądu uchylenie nakazu zapłaty i orzeczenie o żądaniu pozwu uchylenie nakazu zapłaty i orzeczenie o żądaniu pozwu wydanie orzeczenia kończącego na posiedzeniu niejawnym wydanie orzeczenia kończącego na rozprawie możliwe rozstrzygnięcie sądu utrzymanie nakazu zapłaty w całości lub w części w mocy skuteczne wniesienie przez pozwanego zarzutów od nakazu zapłaty czy istnieje potrzeba przeprowadzenia rozprawy? czy którakolwiek ze stron w pierwszym piśmie procesowym wnosiła o przeprowadzenie rozprawy? przeprowadzenie rozprawy wydanie postanowień dowodowych na posiedzeniu niejawnym tak nie tak nie

Krok: skuteczne wniesienie przez pozwanego zarzutów od nakazu zapłaty

Krok: czy istnieje potrzeba przeprowadzenia rozprawy?

Brak potrzeby przeprowadzenia rozprawy zachodzić może w szczególności w wypadku, gdy postępowanie dowodowe nie wymaga dopuszczenia dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron.