Wiśniewski Jarosław T., Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia sąd skład orzekający sąd skład orzekający wydanie postanowienia udzielenie zabezpieczenia możliwy sposób rozstrzygnięcia możliwy sposób rozstrzygnięcia oddalenie wniosku oddalenie wniosku udzielenie zabezpieczenia wpłynięcie wniosku o udzielenie zabezpieczenia możliwy przebieg postępowania rozpoznanie wniosku na posiedzeniu niejawnym rozpoznanie wniosku na rozprawie wydanie postanowienia

Krok: wpłynięcie wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Krok: rozpoznanie wniosku na posiedzeniu niejawnym

Zasadą jest rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia na posiedzeniu niejawnym (art. 148 § 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).