Kubiak Marcin, Rozpoczęcie albo wznowienie budowy po wygaśnięciu pozwolenia na budowę

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy po wygaśnięciu pozwolenia na budowę

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy po wygaśnięciu pozwolenia na budowę

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy po wygaśnięciu pozwolenia na budowę

W art. 37 ust. 2 p.b. zostały opisane warunki rozpoczęcia albo wznowienia budowy, między innymi po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor, chcący (dalej) realizować zamierzenie budowlane musi uzyskać nową decyzję administracyjną, przy czym postępowanie zmierzające do wydania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę

Z dniem 19 września 2020 r. art. 37 ust. 2 p.b. został znowelizowany. Obecnie jednoznacznie stanowi, że rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się również w przypadku zakończenia robót budowlanych.

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy po wygaśnięciu pozwolenia na budowę inwestor inwestor wymagana jest decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wymagana jest nowa decyzja o pozwoleniu na budowę zamiar rozpoczęcia budowy zamiar wznowienia budowy czy decyzja o pozwoleniu na budowę zdążyła wygasnąć? inwestycja może być realizowana czy roboty budowlane zostały rozpoczęte? nie tak tak nie

Krok: zamiar rozpoczęcia budowy

Ustawodawca przesądził, że rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy (art. 41 ust. 1 p.b.). W art. 41 ust. 2 p.b. został wyliczony zamknięty katalog prac przygotowawczych. Prace te nie mogą być przedmiotem interpretacji rozszerzającej.

Krok: zamiar wznowienia budowy

Wznowienie dotyczy już rozpoczętych, a następnie przerwanych robót budowlanych. Przerwaniem budowy będzie przerwanie tych działań, które są „skoncentrowane” na obiekcie budowlanym.