Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 czerwca 2013 r.
Autorzy:

Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Krok: zakończenie roku składkowego

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków występujących w danym zakładzie pracy. Poziom zagrożeń zawodowych i ich skutków jest mierzony liczbą poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, oraz liczbą pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Przedmiotowe dane są przekazywane do ZUS przez płatników składek przy wykorzystaniu Informacji ZUS IWA.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który trwa od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Płatnicy składek zobowiązani do złożenia informacji ZUS IWA za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Krok: ocena, czy płatnik składek jest płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe

Płatnikiem składek w rozumieniu przepisów u.u.s.w. jest płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów u.s.u.s. Z kolei płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów u.s.u.s. jest podmiot, który jest zobowiązany do opłacania składek na to ubezpieczenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację