Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Rozliczanie VAT od dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

Rozliczanie VAT od dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

Rozliczanie VAT od dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

Procedura przedstawia kolejność czynności dokonywanych przez nabywcę w ramach rozliczania VAT w ramach dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Krok: nabywca towarów jest podatnikiem z tytułu ich dostawy

Podatnikami VAT z tytułu dokonywanych dostaw towarów są, co do zasady, dostawcy (sprzedawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., sytuacjach podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów mogą być nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism). Więcej na ten temat - zob. procedura Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Krok: (!) ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego

O tym, kiedy (w jakim okresie rozliczeniowym) należy rozliczyć dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, decyduje moment powstania obowiązku podatkowego. To zaś, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, wynika z przepisów art. 19a u.p.t.u. Przepisy te nie przewidują szczególnego sposobu powstawania obowiązku podatkowego dla takich dostaw, a w konsekwencji obowiązek ten powstaje na zasadach ogólnych obowiązujących dla danej dostawy towarów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2016 r., ILPP4/4512-1-392/15-3/KB). Zob. również procedura Obowiązek podatkowy - zasady ogólne od 1 stycznia 2014 r.

Uwaga! Ryzyko: O powstaniu obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, podatnicy dowiadują się czasami z opóźnieniem. Nie uprawnia to podatników do bieżącego rozpoznawania podatku należnego z tytułu takich dostaw. Konieczne jest w takich przypadkach wsteczne rozpoznawanie dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, z czym najczęściej wiąże się konieczność korygowania złożonych już deklaracji VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację