Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy zagraniczne - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy zagraniczne

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r.
Autorzy:

Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy zagraniczne

Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy zagraniczne

Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy zagraniczne

Przejazd to podróż do celu delegacji i z powrotem - zazwyczaj odbywa się samochodem lub środkiem komunikacji publicznej (np. pociągiem, samolotem). Dojazd to przemieszczanie się po miejscowości docelowej - zazwyczaj korzysta się w tym wypadku ze środków komunikacji miejscowej (w tym autobusu i tramwaju). Zwrot kosztów dojazdów to odrębne świadczenie związane z podróżami służbowymi - w niniejszej procedurze skupimy się na dojazdach zagranicznych.

Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy zagraniczne pracodawca pracodawca dojazdy miejscowe brak rozliczenia kosztów dojazdów dojazdy zagraniczne czy podróż służbowa odbywa się pojazdem prywatnym lub służbowym (!) rozliczenie  ryczałtowe czy pracownik ponosi koszty dojazdów rodzaj dojazdu dojazd z i do dworca (portu) tak nie tak nie

Krok: dojazdy zagraniczne

Zgodnie § 2 pkt 2 lit. c r.p.s. zwrot kosztów dojazdów jest jednym ze świadczeń związanych z podróżami służbowymi. Zazwyczaj rozliczenia dokonuje się w formie ryczałtowej.

Krok: czy podróż służbowa odbywa się pojazdem prywatnym lub służbowym

W myśl § 17 ust. 4 pkt 1 r.p.s. ryczałty dojazdowe nie przysługują, jeżeli pracownik odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem. Zapis ten jest mocno przestarzały, zmusza bowiem pracownika do jazdy w korkach i długich poszukiwań miejsca do zaparkowania, zamiast propagować system park&ride. Na dodatek coraz więcej miast (także w Polsce) wprowadza zakaz wjazdu do centrum, co dodatkowo powoduje, że sens zapisu jest niewielki.

Nie ma analogicznego zapisu w przypadku dojazdów krajowych.