Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy krajowe - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy krajowe

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r.
Autorzy:

Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy krajowe

Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy krajowe

Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy krajowe

Przejazd to podróż do celu odbycia podróży służbowej tam i z powrotem - zazwyczaj odbywa się samochodem lub środkiem komunikacji publicznej (np. pociągiem, samolotem). Dojazd to przemieszczanie się po miejscowości docelowej - zazwyczaj korzysta się w tym wypadku ze środków komunikacji miejscowej (w tym autobusu i tramwaju). Zwrot kosztów dojazdów to odrębne świadczenie związane z podróżami służbowymi - w niniejszej procedurze skupimy się na dojazdach krajowych.

Rozliczanie podróży służbowych - dojazdy krajowe pracodawca pracodawca czy pracodawca wyraził zgodę na pokrycie kosztów? brak rozliczenia kosztów dojazdów rozliczenie według biletów czy pracodawca zapewnił dojazd? czy pracownik udokumentował koszty dojazdów dojazdy krajowe pracownik nie ponosi kosztów dojazdów (!) rozliczenie  ryczałtowe pracownik ponosi koszty dojazdów wydatki udokumentowane wydatki nieudokumentowane (brak biletów) tak nie tak nie tak nie

Krok: dojazdy krajowe

Zgodnie § 2 pkt 2 lit. c r.p.s. zwrot kosztów dojazdów jest jednym ze świadczeń związanych z podróżami służbowymi.

Krok: pracownik nie ponosi kosztów dojazdów

W myśl § 9 ust. 2 r.p.s. ryczałt na dojazdy nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów. W takiej sytuacji pracownik nie jest w stanie udokumentować rzeczywistych kosztów, a więc zwrot mu nie przysługuje. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. gdy pracownik jeździ wszędzie służbowym samochodem albo pracodawca zapewnił pracownikowi bilet (bilety) na czas delegacji.