Ziółkowski Paweł, Rozliczanie podróży służbowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autor:

Rozliczanie podróży służbowych

Rozliczanie podróży służbowych

Rozliczanie podróży służbowych

Świadczenie pracy często wiąże się z podróżami, które najczęściej przybierają postać podróży służbowych. Rozliczenie takich wyjazdów nie jest łatwe, gdyż przepisy regulujące tę materię nie są zbyt precyzyjne. Niniejsza procedura i procedury powiązane mają na celu ułatwienie tego zadania.

Rozliczanie podróży służbowych płatnik płatnik rozliczenie według zasad indywidualnych noclegi zagraniczne noclegi krajowe rozliczenie według odrębnych przepisów noclegi diety rodzaje świadczeń dojazdy zagraniczne istnienie odrębnej regulacji dojazdy krajowe pracodawcy budżetowi pracodawcy spoza sektora budżetowego własne regulacje brak własnych regulacji diety krajowe inne wydatki dojazdy podróż służbowa przejazdy polecenie pracodawcy zadanie służbowe miejsce inne niż zwykle rodzaj pracodawcy diety zagraniczne nie tak

Krok: podróż służbowa

Ogólno obowiązujące przepisy nie zawierają definicji podróży służbowej (delegacji). Stanowią one jedynie, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 § 1 k.p.).

WAŻNE!

Na podróż służbową składają się 3 elementy:

1) pracownik musi otrzymać polecenie wyjazdu służbowego,

2) podczas wyjazdu musi wykonywać zadanie służbowe,

3) musi być wyjazd poza siedzibę lub inne miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

O tym, kto może podróżować zob.: Zasady rozliczania podróży służbowych w podziale na rodzaje podróżujących.

Krok: polecenie pracodawcy

WAŻNE!

Przepisy nie narzucają formy polecenia wyjazdu służbowego (w tym nie wymagają, aby polecenie było na piśmie).

Przyjęło się jednak stosowanie druków „Polecenie wyjazdu służbowego”, które ułatwiają rozliczenia delegacji.