Rozliczanie kwoty wolnej od podatku w zależności od rodzaju podatnika - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Rozliczanie kwoty wolnej od podatku w zależności od rodzaju podatnika

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Rozliczanie kwoty wolnej od podatku w zależności od rodzaju podatnika

Rozliczanie kwoty wolnej od podatku w zależności od rodzaju podatnika

Rozliczanie kwoty wolnej od podatku w zależności od rodzaju podatnika

Na wysokość opodatkowania PIT ma wpływ nie tylko stawka, ale także kwota wolna od podatku. Minimum podatkowe oznacza wartość (wielkość) progową, której przekroczenie powoduje powstanie lub możliwość powstania obowiązku zapłaty podatku.

W zakresie PIT kwota wolna jest rozliczana na kilka różnych sposobów, przy czym możliwe jest zarówno rozliczenie przez płatnika, jak i przez podatnika.

Rozliczanie kwoty wolnej od podatku w zależności od rodzaju podatnika podatnik podatnik przychody rozliczane samodzielnie (!) rozliczenie na  raty pozostałe przychody rozliczenie narastająco rozliczenie w zeznaniu uzyskanie przychodu rodzaj przychodu stosunek pracy, emerytury i renty oraz niektóre inne przychody

Krok: uzyskanie przychodu

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Krok: rodzaj przychodu

Sposób rozliczenia kwoty wolnej od podatku zależy od rodzaju uzyskiwanego przychodu.