Krywan Tomasz, Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w PIT - nowe zasady od 2019 r.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w PIT - nowe zasady od 2019 r.

Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w PIT - nowe zasady od 2019 r.

Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w PIT - nowe zasady od 2019 r.

Procedura pozwala określić wysokość stanowiących podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w PIT - nowe zasady od 2019 r. podatnik podatnik czy samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika? do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać 75% ponoszonych wydatków z tytułu kosztów używania oraz składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać całość ponoszonych wydatków z tytułu kosztów używania, w tym całość składek na ubezpieczenie do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać 20% ponoszonych wydatków z tytułu kosztów używania oraz składek na ubezpieczenie czy kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnik oblicza w 50%? czy samochód jest samochodem osobowym w rozumieniu PIT? czy na gruncie przepisów VAT podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu? czy podatnik prowadzi ewidencję przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 u.p.t.u.? do kosztów uzyskania przychodów można całość ponoszonych wydatków z tytułu kosztów używania oraz składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł podatnik ponosi koszty używania samochodu wykorzystywanego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą czy samochód stanowi własność podatnika? czy samochód jest składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.? tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik ponosi koszty używania samochodu wykorzystywanego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczane mogą być m.in. koszty używania samochodów wykorzystywanych do celów związanych z działalnością gospodarczą. Nie zawsze jednak koszty takie mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w całości. W tym zakresie od 1.01.2019 r. obowiązują nowe przepisy.

Krok: czy samochód jest samochodem osobowym w rozumieniu PIT?

Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do samochodów osobowych. Odnośnie do pojęcia samochodu osobowego - zob. procedura Samochód osobowy - pojęcie