Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w CIT – nowe zasady od 2019 r. - OpenLEX

Krywan Tomasz, Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w CIT – nowe zasady od 2019 r.

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w CIT – nowe zasady od 2019 r.

Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w CIT – nowe zasady od 2019 r.

Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w CIT nowe zasady od 2019 r.

Procedura pozwala określić wysokość stanowiących podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w CIT – nowe zasady od 2019 r. podatnik podatnik do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać 75% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania oraz składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać całość ponoszonych wydatków z tytułu kosztów używania, w tym całość składek na ubezpieczenie czy samochód jest samochodem osobowym w rozumieniu CIT? do kosztów uzyskania przychodów można całość poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania oraz składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł podatnik ponosi koszty używania samochodu czy samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika? czy podatnik prowadzi ewidencję przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 u.p.t.u.? czy na gruncie przepisów VAT podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu? czy kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnik oblicza w 50%? tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: podatnik ponosi koszty używania samochodu

Do podatkowych kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane m.in. koszty używania samochodów wykorzystywanych do celów związanych z działalnością gospodarczą. Nie zawsze jednak koszty takie mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w całości. W tym zakresie od 1.01.2019 r. obowiązują nowe przepisy.

Krok: czy samochód jest samochodem osobowym w rozumieniu CIT?

Nowe przepisy mają zastosowanie do samochodów osobowych. Odnośnie do pojęcia samochodu osobowego - zob. procedura Samochód osobowy - pojęcie.