Ćwikła Jaromir, Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością sprzedanego towaru

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autor:

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością sprzedanego towaru

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością sprzedanego towaru

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością sprzedanego towaru

Przedmiotowy schemat prezentuje zasady dochodzenia roszczeń przedsiębiorcy końcowego (który wykonał uprawnienie reklamacyjne konsumenta) związanych z wadliwością sprzedanego towaru, w stosunku do poprzednich sprzedawców.

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością sprzedanego towaru konsument konsument kupno rzeczy reklamacja rzeczy przedsiębiorca kupujący przedsiębiorca kupujący żądanie naprawienia szkody zakończenie procedury reklamacji kupno rzeczy oferta sprzedaży dla konsumenta przedsiębiorca sprzedający przedsiębiorca sprzedający oferta sprzedaży powództwo o naprawienie szkody

Krok: oferta sprzedaży

Złożenie oferty sprzedaży

Krok: kupno rzeczy

Otrzymanie oferty i podjęcie decyzji co do kupna rzeczy.