Bartosiewicz Adam, Roczne obliczenie podatku sporządzane przez organy emerytalno-rentowe

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Roczne obliczenie podatku sporządzane przez organy emerytalno-rentowe

Roczne obliczenie podatku sporządzane przez organy emerytalno-rentowe

Roczne obliczenie podatku sporządzane przez organy emerytalno-rentowe

Procedura ma na celu przedstawienie zasad sporządzania i funkcjonowania rocznego obliczenia podatku dokonywanego przez organy emerytalno-rentowe.

Roczne obliczenie podatku sporządzane przez organy emerytalno-rentowe podatnik podatnik otrzymanie PIT-40A konieczność zeznania rocznego inne dochody? zwrot składki doliczenia dochody zagraniczne wspólne opodatkowanie ulgi podatkowe opodatkowane ryczałtem roczne obliczenie = podatek płatnik płatnik sporządzenie PIT-40A niskie zaliczki wniosek o niesporządzanie roczna informacja koniec roku podatkowego obowiązek poboru zaliczek zaliczki dla wspólnych zwolnienie z poboru wyłączenie zgodnie z UPO nie tak tak inne tak nie nie tak nie tak nie tak tak nie nie tak nie tak istnieje ustał nie tak nie tak nie tak

Krok: koniec roku podatkowego

Po upływie roku podatkowego podatnik musi otrzymać informacje umożliwiające mu prawidłowe rozliczenie się z należnego podatku dochodowego. Niektórzy podatnicy osiągający przychody z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych - i nieosiągający przychodów z innych źródeł, a także niekorzystający z ulg podatkowych - mogą być zainteresowani tym, aby rozliczenia podatkowego dokonał za nich płatnik (organ emerytalno-rentowy), który wówczas ma wszystkie dane niezbędne do dokonania tego rozliczenia. Sporządzane jest wówczas roczne obliczenie podatku (PIT-40A).

WZÓR - ZEZNANIE PIT-40A/11A

Krok: obowiązek poboru zaliczek

Roczne obliczenie podatku nie może być sporządzone dla podatników, w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek. Dotyczy to sytuacji ustania obowiązku poboru zaliczek w ciągu danego roku.