Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT obejmującego transakcje dotyczące złota inwestycyjnego

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT obejmującego transakcje dotyczące złota inwestycyjnego

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT obejmującego transakcje dotyczące złota inwestycyjnego

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku obejmującego transakcje dotyczące złota inwestycyjnego.

Krok: podatnik chce ustalić czy może zrezygnować ze zwolnienia od podatku obejmującego dostawy złota inwestycyjnego

Dostawy, wewnątrzwspólnotowe nabycia oraz import złota inwestycyjnego (odnośnie do pojęcia złota inwestycyjnego - zob. procedura Złoto inwestycyjne - pojęcie) są, co do zasady, zwolnione od podatku (na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Zwolnienie to stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy (zob. art. 122 ust. 2 u.p.t.u.).

Istnieje jednak możliwość zrezygnowania przez podatników ze wskazanych zwolnień. Przypadki, w których jest to możliwe, określają przepisy art. 123 u.p.t.u.

Krok: czy podatnik wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne?

Ze zwolnienia dotyczącego złota inwestycyjnego zrezygnować mogą cztery grupy podatników. Pierwszą z tych grup stanowią podatnicy wytwarzający złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne (zob. art. 123 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację