Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 10 listopada 2020 r.
Autorzy:

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego

Krok: wypadek przy pracy lub choroba zawodowa

Ubezpieczonemu, który podlegając ubezpieczeniu wypadkowemu uległ wypadkowi przy pracy bądź stwierdzono u niego chorobę zawodową, przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Jednym z takich świadczeń jest renta z tytułu niezdolności do pracy, do której ubezpieczony ma prawo, jeżeli w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy.

Krok: złożenie wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy

ZUS ustala prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego na wniosek ubezpieczonego. Przedmiotowy wniosek ubezpieczony może złożyć korzystając z opracowanego przez ZUS druku ERN, udostępnionego na stronie internetowej. Jest to tym bardziej uzasadnione, że wniosek ten zawiera wszystkie informacje, które powinien zawierać wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Ważne!

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do tej renty, jak również jej wysokości (np. protokół ustalenia okoliczności przyczyn wypadku, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu).