Sokołowska Anna, Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy na wniosek pracownika

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 17 marca 2016 r.
Autorzy:

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy na wniosek pracownika

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy na wniosek pracownika

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy na wniosek pracownika

W zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracownik może wnioskować o udzielenie mu czasu wolnego od pracy. Wówczas za jedną godzinę pracy nadliczbowej otrzyma jedną godzinę czasu wolnego.

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy na wniosek pracownika pracownik pracownik wykorzystanie czasu wolnego od pracy zrekompensowanie pracy nadliczbowej wniosek pracownika o odbiór nadgodzin złożenie wniosku pracodawcy pracodawca pracodawca udzielenie czasu wolnego od pracy rozliczenie pracy nadliczbowej pracownika powstanie obowiązku rekompensaty pracy nadliczbowej dodatkowym wynagrodzeniem bez wniosku pracownika wybór formy rekompensaty pracy nadliczbowej czasem wolnym od pracy termin udzielenia czasu wolnego od pracy akceptacja wniosku pracownika wymiar udzielonego czasu wolnego

Krok: powstanie obowiązku rekompensaty pracy nadliczbowej

Każda faktycznie wykonywana przez pracownika praca nadliczbowa musi zostać zrekompensowana. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje, co do zasady, wynagrodzenie wraz z odpowiednimi dodatkami (50% lub 100%). Pracodawca może jednak zwolnić się od obowiązku jego wypłacania poprzez udzielenie mu czasu wolnego od pracy.

Krok: wybór formy rekompensaty pracy nadliczbowej

Wybór formy rekompensaty pracy nadliczbowej zawsze należy do pracodawcy. Pracownik może złożyć pracodawcy stosowny wniosek w tej sprawie, w szczególności może wnioskować o udzielenie mu czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych, jednak ostateczna decyzja o formie, w jakiej nastąpi rekompensata pracy nadliczbowej każdorazowo należy do pracodawcy. Od decyzji pracodawcy zależeć będzie również to, czy w pierwszej kolejności zrekompensuje pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia średniotygodniowych norm czasu pracy, a zatem płatnych 100% dodatkiem do wynagrodzenia, czy też jako pierwsze zrekompensuje nadgodziny dobowe - płatne 50% dodatkiem. Pracodawca może również zdecydować o połączeniu form rekompensaty pracy nadliczbowej i przykładowo za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie powiększone o 50% dodatek, a za pracę nadliczbową wynikającą z przekroczenia średniotygodniowych norm czasu pracy udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy.