Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek

Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek

Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek

Krok: zamiar rejestracji posiedzenia

Stosownie do treści art. 91 § 1 k.p.c. nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Oznacza to zatem, że strona nie ma obowiązku zwracania się do sądu o udzielenie zgody na dokonanie takiej rejestracji swoim prywatnym urządzeniem, nie mniej jednak ciążą na niej obowiązki wskazane w § 2 i n. tego przepisu.

Krok: uprzedzenie o zamiarze rejestracji

Stosownie do § 2 art. 91 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania uprzedzają sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Uprzedzenie o zamiarze utrwalania przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą prywatnego urządzenia rejestrującego dźwięk jest obowiązkiem strony. Strona może uczynić zadość temu obowiązkowi zarówno w piśmie procesowym, jak i formułując stosowne oświadczenie ustnie na rozprawie. Brak przeszkód, aby strona złożyła tego rodzaju oświadczenie w pierwszym piśmie procesowym (np. pozwie, czy odpowiedzi na pozew), albowiem przepis wymaga uprzedzenia o zamiarze rejestracji a nie o przystąpieniu do dokonania rejestracji.

Należy także zwrócić uwagę, że strona ma prawo do rejestracji tylko i wyłącznie zapisu dźwiękowego przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej przy której jest obecna. Niedozwolona jest także rejestracja posiedzenia sądowego lub innej czynności sądowej w drodze rejestracji samego obrazu. Należy zatem stanąć na stanowisku, iż przekroczenie przez stronę tego uprawnienia, tj. przystąpienie do rejestracji zarówno dźwięku, jak i obrazu, otwiera sądowi możliwość skorzystania z tzw. policji sesyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?