Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek

Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek

Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek

Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek sąd przewodniczący sąd przewodniczący zabronienie stronie rejestracji dźwięku czy istnieją podstawy do zabronienia stronie rejestracji? brak czynności strona strona rejestracja posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk uprzedzenie o zamiarze rejestracji zamiar rejestracji posiedzenia tak nie

Krok: zamiar rejestracji posiedzenia

Stosownie do treści art. 91 § 1 k.p.c. nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Oznacza to zatem, że strona nie ma obowiązku zwracania się do sądu o udzielenie zgody na dokonanie takiej rejestracji swoim prywatnym urządzeniem, nie mniej jednak ciążą na niej obowiązki wskazane w § 2 i n. tego przepisu.

Krok: uprzedzenie o zamiarze rejestracji

Stosownie do § 2 art. 91 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania uprzedzają sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Uprzedzenie o zamiarze utrwalania przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą prywatnego urządzenia rejestrującego dźwięk jest obowiązkiem strony. Strona może uczynić zadość temu obowiązkowi zarówno w piśmie procesowym, jak i formułując stosowne oświadczenie ustnie na rozprawie. Brak przeszkód, aby strona złożyła tego rodzaju oświadczenie w pierwszym piśmie procesowym (np. pozwie, czy odpowiedzi na pozew), albowiem przepis wymaga uprzedzenia o zamiarze rejestracji a nie o przystąpieniu do dokonania rejestracji.

Należy także zwrócić uwagę, że strona ma prawo do rejestracji tylko i wyłącznie zapisu dźwiękowego przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej przy której jest obecna. Niedozwolona jest także rejestracja posiedzenia sądowego lub innej czynności sądowej w drodze rejestracji samego obrazu. Należy zatem stanąć na stanowisku, iż przekroczenie przez stronę tego uprawnienia, tj. przystąpienie do rejestracji zarówno dźwięku, jak i obrazu, otwiera sądowi możliwość skorzystania z tzw. policji sesyjnej.