Regulacje indywidualne dotyczące ZFŚS - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Regulacje indywidualne dotyczące ZFŚS

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Regulacje indywidualne dotyczące ZFŚS

Regulacje indywidualne dotyczące ZFŚS

Regulacje indywidualne dotyczące ZFŚS

W przypadku większych podmiotów tworzenie ZFŚS jest obowiązkowe. Od obowiązku tego jednak dość łatwo się uwolnić (przynajmniej w teorii) - wystarczy bowiem zawrzeć stosowny zapis w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania, aby pracodawca nie tworzył ZFŚS lub dokonywał odpisów na indywidualnych zasadach.

Pracodawco pamiętaj!

1. Układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania mogą dowolnie kształtować odpis na ZFŚS.

2. Odpis ustalonyw układzie lub regulaminie stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów.

Regulacje indywidualne dotyczące ZFŚS pracodawca pracodawca co najmniej 20 etatów, ale mniej niż 50 wprowadzenie regulacji wewnętrznej przekazanie informacji pracownikom czy pracodawca jest jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym? decyzja o tworzeniu lub nietworzeniu ZFŚS tworzenie ZFŚS ze względu na liczbę pracowników obowiązkowe tworzenie ZFŚS co najmniej 50 etatów poniżej 20 etatów Zapis prawa wewnętrznego Brak zapisu tak nie Zatrudnienie≥ 50 Zatrudnienie<20 20≤ Zatrudnienie<50

Krok: decyzja o tworzeniu lub nietworzeniu ZFŚS

W myśl art. 16 k.p. pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Domyślną możliwością zaspokajania tych potrzeb jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Krok: czy pracodawca jest jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym?

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą ZFŚS bez względu na liczbę pracowników (art. 3 ust. 2 u.z.f.ś.s.).