Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Regulacje indywidualne dotyczące ZFŚS

Regulacje indywidualne dotyczące ZFŚS

Regulacje indywidualne dotyczące ZFŚS

W przypadku większych podmiotów tworzenie ZFŚS jest obowiązkowe. Od obowiązku tego jednak dość łatwo się uwolnić (przynajmniej w teorii) - wystarczy bowiem zawrzeć stosowny zapis w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania, aby pracodawca nie tworzył ZFŚS lub dokonywał odpisów na indywidualnych zasadach.

Pracodawco pamiętaj!

1. Układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania mogą dowolnie kształtować odpis na ZFŚS.

2. Odpis ustalonyw układzie lub regulaminie stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów.

Krok: decyzja o tworzeniu lub nietworzeniu ZFŚS

W myśl art. 16 k.p. pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Domyślną możliwością zaspokajania tych potrzeb jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Krok: czy pracodawca jest jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym?

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą ZFŚS bez względu na liczbę pracowników (art. 3 ust. 2 u.z.f.ś.s.).