Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Wspomagającego - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Wspomagającego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Wspomagającego

Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Wspomagającego

Raportowanie schematów podatkowych wykonanie obowiązków Wspomagającego

Procedura ma na celu przedstawienie podmiotów wykonujących obowiązek raportowania o schematach podatkowych oraz zakresy tych obowiązków.

Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Wspomagającego strona strona brak zwolnienia z tajemnicy zawodowej informowanie właściwego państwa o schemacie transgranicznym wykonanie obowiązku Wspomagającego zaistnienie obowiązku Wspomagającego raportowania MDR rodzaje obowiązków Wspomagającego oczekiwanie otrzymania NSP od Promotora lub Korzystającego podejrzenie istnienia schematu podatkowego informowanie Szefa KAS o dostrzeżonym schemacie 30 dni oczekiwanie podejrzenie dostrzeżenie 5 dni 30 dni

Krok: zaistnienie obowiązku Wspomagającego raportowania MDR

Zaistnienie obowiązku raportowania MDR (ang. Mandatory Disclosure Rule), czyli informowania organów podatkowych o schematach podatkowych pojawia się w związku z zaistnieniem schematu podatkowego oraz podmiotu pełniącego funkcję korzystającego, promotora i/lub wspomagającego - więcej o przesłankach powstania obowiązku zob. procedura Raportowanie schematów podatkowych - wprowadzenie.

Krok: oczekiwanie otrzymania NSP od Promotora lub Korzystającego

Wspomagający, któremu Promotor lub Korzystający zlecają wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego informują go pisemnie o NSP tego schematu podatkowego.