Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Korzystającego - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Korzystającego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Korzystającego

Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Korzystającego

Raportowanie schematów podatkowych wykonanie obowiązków Korzystającego

Procedura ma na celu przedstawienie podmiotów wykonujących obowiązek raportowania o schematach podatkowych oraz zakresy tych obowiązków.

Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Korzystającego strona strona raportowanie Szefowi KAS osiągniętych korzyści informowanie właściwego państwa o schemacie transgranicznym wykonanie obowiązku Korzystającego zaistnienie obowiązku Korzystającego raportowania MDR rodzaje obowiązków Korzystającego otrzymanie informacji od Promotora o obowiązku raportowania brak informacji od Promotora o NSP lub obowiązku raportowania informacja do wspomagającego o NSP 30 dni

Krok: zaistnienie obowiązku Korzystającego raportowania MDR

Zaistnienie obowiązku raportowania MDR (ang. Mandatory Disclosure Rule), czyli informowania organów podatkowych o schematach podatkowych pojawia się w związku z zaistnieniem schematu podatkowego oraz podmiotu pełniącego funkcję korzystającego, promotora i/lub wspomagającego - więcej o przesłankach powstania obowiązku w procedurze Raportowanie schematów podatkowych - wprowadzenie.

Krok: otrzymanie informacji od Promotora o obowiązku raportowania

Korzystający, po poinformowaniu go przez Promotora o obowiązku Korzystającego do raportowania MDR, informuje Szefa KAS o schemacie podatkowym w terminie 30 dni:

1) nawet jeśli uzgodnienie w jego ocenie nie stanowi schematu podatkowego,

2) modyfikując opis otrzymanego schematu dla zapewnienia zgodności informacji ze stanem faktycznym,

3) wraz z informacją otrzymaną od Promotora.