Musiał Krzysztof J., Raportowanie schematów podatkowych – wprowadzenie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Raportowanie schematów podatkowych – wprowadzenie

Raportowanie schematów podatkowych – wprowadzenie

Raportowanie schematów podatkowych – wprowadzenie

Procedura ma na celu przedstawienie definicji i przesłanek powstania obowiązku informowania organów podatkowych o planowanych, udostępnianych lub wdrażanych schematach podatkowych.

strona strona schemat standaryzowany brak obowiązku raportowania MDR promotor podmioty zobowiązane do raportowania MDR istnienie obowiązku raportowania MDR schemat transgraniczny brak schematu wykonanie obowiązków raportowania MDR czy uzgodnienie posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą? istnienie kryterium kwalifikacyjnego czy spełnione jest kryterium Korzystającego? schemat ogólny wspomagający badanie zaistnienia schematu podatkowego korzystający czy są spełnione warunki uzgodnienia przez schemat podatkowy? czy spełnione jest kryterium transgraniczne? czy uzgodnienie spełnia kryterium głównej korzyści? inny schemat podatkowy czy uzgodnienie posiada ogólną cechę rozpoznawczą? czy uzgodnienie posiada szczególną cechę rozpoznawczą? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: badanie zaistnienia schematu podatkowego

Zaistnienie obowiązku raportowania MDR (Mandatory Disclosure Rule), czyli informowania organów podatkowych o schematach podatkowych zależy w pierwszej kolejności od spełnienia definicji schematu podatkowego.

Krok: czy są spełnione warunki uzgodnienia przez schemat podatkowy?

Uzgodnieniem jest (planowana) czynność (zespół powiązanych czynności):

1) których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub

2) które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.