Musiał Krzysztof J., Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym

Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym

Raportowanie schematów podatkowych informacje o schemacie podatkowym

Procedura ma na celu przedstawienie zakresu informacji, jakie należy przekazać Szefowi KAS o schemacie podatkowym.

Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym strona strona przepisy prawa podatkowego odmowa nadania NSP wezwanie do uzupełnienia podmioty uczestniczące etap dokonane czynności szacunkową wartość korzyści/aktywów rodzaj schematu streszczenie uzgodnienia opis uzgodnienia cele schematu reakcje organu podatkowego przekazanie informacji drogą elektroniczną adres elektroniczny zaistnienie schematu podatkowego inni obowiązani do raportowania obowiązek przekazania informacji o schemacie zakres informacji podlegających przekazaniu dane identyfikacyjne podstawa prawna otrzymanie NSP 7 dni

Krok: zaistnienie schematu podatkowego

Spełnienie przez uzgodnienie definicji schematu podatkowego skutkuje obowiązkami raportowania MDR - zob. procedura Raportowanie schematów podatkowych - wykonanie obowiązków Promotora.

Krok: obowiązek przekazania informacji o schemacie

Zobowiązanymi do przekazania informacji o schemacie podatkowym są:

1) Promotorzy (doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej),

2) Korzystający (podatnik), oraz

3) Wspomagający (biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik).

Więcej na ten temat w procedurach:

– Raportowanie schematów podatkowych - wprowadzenie.

– Raportowanie schematów podatkowych - wykonanie obowiązków Promotora.

– Raportowanie schematów podatkowych - wykonanie obowiązków Korzystającego.

– Raportowanie schematów podatkowych - wykonanie obowiązków Wspomagającego.