Musiał Krzysztof J., Przyznanie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z pandemią koronawirusa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autor:

Przyznanie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z pandemią koronawirusa

Przyznanie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z pandemią koronawirusa

Przyznanie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z pandemią koronawirusa

Procedura wskazuje przesłanki przyznania przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z sytuacją wywołaną przez epidemię COVID-19.

Przyznanie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorca przedsiębiorca dofinansowanie 70% konieczność zwrotu dofinansowania dofinansowanie 90% wniosek o dofinansowanie okres pomocy i warunki wypłaty brak konieczności zwrotu dofinansowania przyznanie pomocy przedsiębiorcom (!) zakres  podmiotowy pomocy (!) dofinansowanie  nie przysługuje spadek obrotów dofinansowanie 50% niedopełnienie warunków spełnienie warunków nie wchodzi w zakres podmiotowy wchodzi w zakres podmiotowy spadek obrotów o 0%-30% spadek obrotów o 30%-50% spadek obrotów o 50%-80% spadek obrotów o ponad 80%

Krok: przyznanie pomocy przedsiębiorcom

Opisywane w niniejszej procedurze dofinansowanie jest elementem rządowego programu pomocy dla przedsiębiorców związanego z epidemią COVID-19.

Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, obejmują m.in. kwarantannę osób mających kontakt z zakażonymi, zamykanie placówek, czy też odwoływanie wydarzeń i imprez masowych.

To z kolei może prowadzić do wstrzymania produkcji i świadczenia usług, a w efekcie do trudności finansowych poszczególnych firm.

W celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie stan ten wywołuje w działalności przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, planowane jest ich wsparcie poprzez m.in. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników.

Krok: (!) zakres podmiotowy pomocy

Dla podmiotów zatrudniających pracowników również przewidziana jest pomoc w formie dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami – zob. procedura Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa.

Uwaga! Ryzyko: Pomocą w formie omawianego dofinansowania są objęci wyłącznie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych (np. w ramach dofinansowania).