Krywan Tomasz, Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Procedura pozwala ustalić, w jaki sposób można przywrócić zarejestrowanie podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT.

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT podatnik podatnik złożenie wniosku o przywrócenie zarejestrowania oraz złożenie brakujących deklaracji przywrócenie zarejestrowania podatnika wymaga złożenia nowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R podatnik został wykreślony z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT czy upłynęły 2 miesiące od dnia wykreślenia podatnika z rejestru? złożenie przez podatnika brakujących deklaracji VAT tak nie

Krok: podatnik został wykreślony z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnicy VAT podlegają podatnicy, którzy będąc obowiązani do składania deklaracji, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 u.p.t.u., nie złożyli takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub za kwartał.

Nie zawsze w takich przypadkach przywrócenie rejestracji VAT podatnika wymaga złożenia przez niego zgłoszenia rejestracyjnego. Niekiedy jest to możliwe bez składania takiego zgłoszenia. Zasady obowiązujące w tym zakresie określa art. 96 ust. 9h u.p.t.u.

Krok: czy upłynęły 2 miesiące od dnia wykreślenia podatnika z rejestru?

Od 1.09.2019 r. przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT bez składania zgłoszenia rejestracyjnego jest możliwe, o ile wniosek podatnika został złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT (zob. art. 96 ust. 9h u.p.t.u.). Po upływie tego terminu nie jest możliwe przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT bez składania zgłoszenia rejestracyjnego.