Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2019 r.
Autorzy:

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Procedura pozwala ustalić, w jaki sposób można przywrócić zarejestrowanie podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT.

Krok: podatnik został wykreślony z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnicy VAT podlegają podatnicy, którzy będąc obowiązani do składania deklaracji VAT-7/VAT-7K nie złożyli takich deklaracji VAT-7 za 3 kolejne miesiące (do końca sierpnia 2019 r. było to 6 kolejnych miesięcy) lub deklaracji VAT-7K za kwartał (do końca sierpnia 2019 r. były to 2 kolejne kwartały).

Nie zawsze w takich przypadkach przywrócenie rejestracji VAT podatnika wymaga złożenia przez niego zgłoszenia rejestracyjnego. Niekiedy jest to możliwe bez składania takiego zgłoszenia. Zasady obowiązujące w tym zakresie określa art. 96 ust. 9h u.p.t.u.

Krok: czy upłynęły 2 miesiące od dnia wykreślenia podatnika z rejestru?

Od 1.09.2019 r. przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT bez składania zgłoszenia rejestracyjnego jest możliwe, o ile wniosek podatnika został złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT (zob. art. 96 ust. 9h u.p.t.u.). Po upływie tego terminu nie jest możliwe przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT bez składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Krok: złożenie przez podatnika brakujących deklaracji VAT-7/VAT-7K

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT bez składania zgłoszenia rejestracyjnego wymaga złożenia przez podatnika brakujących deklaracji VAT-7/VAT-7K. Deklaracje te należy złożyć najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania (zob. art. 96 ust. 9h u.p.t.u.).

Krok: złożenie wniosku o przywrócenie zarejestrowania oraz złożenie brakujących deklaracji

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT bez składania zgłoszenia rejestracyjnego następuje na wniosek podatnika (złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT). We wniosku tym podatnik musi udowodnić, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą (zob. art. 96 ust. 9h u.p.t.u.).

Krok: przywrócenie zarejestrowania podatnika wymaga złożenia nowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Jeżeli przywrócenie zarejestrowania podatnika bez złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie jest możliwe, warunkiem ponownej rejestracji podatnika jest złożenie przez niego nowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.