Brząkowski Mateusz, Przystosowanie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 grudnia 2015 r.
Autorzy:

Przystosowanie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

Przystosowanie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

Przystosowanie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne powinien pamiętać, że jednym z jego podstawowych obowiązków jest przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb zatrudnionego pracownika z niepełnosprawnością. Pracodawcy zarówno z chronionego, jak i otwartego rynku pracy mają szczególny obowiązek dokonać takiego przystosowania stanowiska pracy. Różny jest jednak zakres takiego przystosowania.

Przystosowanie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych pracodawca pracodawca kontrola przystosowania prawo do pomocy publicznej na przystosowanie przystosowanie na otwartym rynku pracy zgłoszenie do PIP Kontrola przystosowania zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego przystosowanie stanowiska pracy typ pracodawcy przystosowanie na chronionym rynku pracy zgłoszenie do PIP

Krok: zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca mając zamiar zatrudnić osobę niepełnosprawną musi na samym wstępie prawidłowo zweryfikować, czy w związku z zatrudnieniem tej osoby będzie zobowiązany do przystosowania stanowiska pracy do potrzeb tego konkretnego pracownika. Zależy to przede wszystkim od tego, czy posiada on status ZPChr, czy też jest pracodawcą z tzw. otwartego rynku pracy. Zakłady pracy chronionej mają w tym względzie znacznie więcej obowiązków. Natomiast przepisy dotyczące przystosowania stanowiska pracy na otwartym rynku mają w praktyce ograniczony charakter.

Krok: przystosowanie stanowiska pracy

Sama definicja „stanowiska pracy” oraz jego „przystosowania” nie jest precyzyjna i dlatego w praktyce nie zawsze łatwo jest określić, kiedy przystosowanie jest niezbędne.

Zgodnie z definicją zawartą w u.r.o.n. przystosowanym stanowiskiem pracy osoby niepełnosprawnej jest stanowisko pracy, które jest oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z ogólną definicją stanowiska pracy zawartą w § 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) przez „stanowisko pracy” - rozumie się przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

Inna definicja stanowiska pracy dotyczy np. kierowców. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155) stanowisko pracy kierowcy to:

a) siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały,

b) pojazd, który kierowca prowadzi,

c) każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z wykonywanymi przewozami drogowymi.

Pamiętaj!

W praktyce zakres przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych powinien wynikać z opinii służby medycyny pracy wyrażanej przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Nie zawsze przystosowanie jest więc konieczne i niezbędne.