Musiał Krzysztof J., Przypisanie przychodu do działalności gospodarczej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Przypisanie przychodu do działalności gospodarczej

Przypisanie przychodu do działalności gospodarczej

Przypisanie przychodu do działalności gospodarczej

Bycie przedsiębiorcą daje określone korzyści - można chociażby wybrać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania, czy rozliczać rzeczywiste koszty uzyskania (przy zasadach ogólnych lub podatku liniowym). Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami można wykonywać działalność gospodarczą nawet nieświadomie - w niektórych przypadkach podatnik może uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej mimo formalnego niezałożenia firmy.

Przypisanie przychodu do działalności gospodarczej podatnik podatnik (!) przypisanie  przychodów do  innego źródła działalność gospodarcza uzyskanie przychodu (!) zorganizowany  sposób działania (!) ciągły sposób  działania brak wyłączenia (!) przedmiot  działalności zawiera  się w działalności  gospodarczej (!) czynności  wykonywane poza  działalnością  gospodarczą tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: uzyskanie przychodu

Przychodem jest przysporzenie majątkowe.

Krok: (!) zorganizowany sposób działania

Działalność gospodarcza musi być prowadzona w sposób zorganizowany. Zorganizowanie zaś oznacza istnienie określonej struktury u podatnika. Struktura ta może dotyczyć podziału obowiązków (w tym np. zatrudnianie pracowników), wyodrębnienia przestrzennego (np. utworzenie biura, sklepu, sieci sklepów itp.), czy też podejmowanie działań zazwyczaj stosowanych przez przedsiębiorców (np. działania reklamowe).

Brak zorganizowanego charakteru wyłącza dane czynności z działalności gospodarczej.

Uwaga! Ryzyko: Żaden przepis nie precyzuje, co należy uznać za zorganizowanie. Organy podatkowe mogą zatem interpretować to pojęcie po swojemu.