Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Przymusowe umorzenia udziałów

Przymusowe umorzenia udziałów

Przymusowe umorzenia udziałów

Procedura ma na celu przedstawienie zasad przymusowego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Krok: zaistnienie warunków do umorzenia udziałów

W spółce z o.o. w organizacji nie jest możliwe uruchomienie procedury umorzenia udziałów. Umorzenie udziałów może nastąpić jedynie po wpisie spółki do rejestru, przy założeniu spełnienia pozostałych wymogów związanych z umorzeniem przymusowym. Wiąże się to z funkcją udziałów i kapitału zakładowego w spółce z o.o. Kapitał zakładowy podlega ochronie, toteż unicestwienie udziałów jeszcze przed wpisem powodowałoby, że funkcja prawna kapitału zakładowego przestałaby mieć znaczenie (tak A. Kidyba, Komentarz do art. 199 k.s.h., LEX/el. 2013; por. też A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2009, s. 430–431).

Krok: czy doszło do zarejestrowania spółki?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację