Przymusowe umorzenia udziałów - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Przymusowe umorzenia udziałów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Przymusowe umorzenia udziałów

Przymusowe umorzenia udziałów

Przymusowe umorzenia udziałów

Procedura ma na celu przedstawienie zasad przymusowego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Krok: zaistnienie warunków do umorzenia udziałów

W spółce z o.o. w organizacji nie jest możliwe uruchomienie procedury umorzenia udziałów. Umorzenie udziałów może nastąpić jedynie po wpisie spółki do rejestru, przy założeniu spełnienia pozostałych wymogów związanych z umorzeniem przymusowym. Wiąże się to z funkcją udziałów i kapitału zakładowego w spółce z o.o. Kapitał zakładowy podlega ochronie, toteż unicestwienie udziałów jeszcze przed wpisem powodowałoby, że funkcja prawna kapitału zakładowego przestałaby mieć znaczenie (tak A. Kidyba, Komentarz do art. 199 k.s.h., LEX/el. 2013; por. też A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2009, s. 430–431).

Przymusowe umorzenia udziałów sąd rejestrowy sąd rejestrowy umorzenie nie dochodzi do skutku czy uchwała została zarejestrowana? umorzenie udziałów z chwilą obniżenia kapitału zakładowego odebranie wniosku spółka z o.o. spółka z o.o. czy uchwała zawiera minimalną treść? konieczność podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego możliwość zaskarżenia uchwały czy umowa spółki przewiduje możliwość przymusowego umorzenia udziałów? określenie wynagrodzenia udziały mogą być umorzone złożenie wniosku o wpis do rejestru udziały nie mogą być umorzone czy doszło do zmiany umowa spółki? umorzenie nie dochodzi do skutku dokonanie zmiany umowy spółki brak możliwości umorzenia udziałów bez zmiany umowy spółki treść uchwały o umorzeniu podjęcie uchwały o umorzeniu podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów dokonanie zmian w umowie spółki uchwała zostaje podjęta czy umorzenie następuje z czystego zysku? uchwała została podjęta w sposób wadliwy umorzenie udziałów następuje z chwilą podjęcia uchwały (brak konieczności obniżenia kapitału zakładowego) określenie podstawy prawnej umorzenia uzasadnienie zaistnienie warunków do umorzenia udziałów zarejestrowanie spółki przeprowadzenie procedury konwokacyjnej brak możliwości umorzenia udziałów umorzenie dochodzi do skutku czy doszło do zarejestrowania spółki? czy uchwała została podjęta? nie tak nie tak nie tak nie tak tak nie nie tak nie tak

Krok: czy doszło do zarejestrowania spółki?