Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Przygotowanie rozprawy

Przygotowanie rozprawy

Przygotowanie rozprawy

Krok: wydanie zarządzenia mającego na celu rozpoznanie sprawy

Jeżeli pozew został prawidłowo wniesiony i nie posiada braków formalnych lub fiskalnych, obowiązkiem przewodniczącego jest podjęcie czynności mających na celu przygotowanie sprawy do rozpoznania.

Organizacja postępowania uległa zasadniczej zmianie na skutek nowelizacji z 4.07.2019 r., która w tym zakresie obowiązuje od 7.11.2019 r.

Krok: możliwy przebieg postępowania

Stosownie do treści art.  206 § 1 k.p.c. przewodniczący i sąd podejmują czynności w sprawie tak, aby przebiegła zgodnie z planem rozprawy, a jeżeli planu nie sporządzono - w najwcześniejszych możliwych terminach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?