Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 marca 2018 r.
Autorzy:

Przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej

Przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej

Procedura ma na celu przedstawienie przyczyn rozwiązania spółki akcyjnej

Krok: zaistnienie przyczyn rozwiązania spółki akcyjnej

Należy odróżnić trzy pojęcia: przyczyny rozwiązania, postępowanie likwidacyjne (upadłościowe) i rozwiązanie spółki. W sensie ścisłym rozwiązanie polega na zakończeniu bytu prawnego spółki w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego (lub postępowania upadłościowego). Zaistnienie przyczyn rozwiązania spółki nie musi zawsze łączyć się z rozwiązaniem spółki. Mogą wystąpić zdarzenia, które przerwą postępowanie likwidacyjne i spółka będzie mogła dalej działać (A. Kidyba, Komentarz do art. 459 k.s.h., LEX/el. 2013).

Krok: rodzaje przyczyn rozwiązania spółki akcyjnej

Przyczyny rozwiązania spółki można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą te wszystkie zdarzenia prawne, które nie wymagają wydania przez sąd orzeczenia (wyroku lub postanowienia) o rozwiązaniu spółki. Drugą grupę tworzą przypadki, w których o rozwiązaniu spółki orzeka sąd. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje natomiast - w odniesieniu do spółek kapitałowych - możliwości określenia przez akcjonariuszy innego sposobu zakończenia działalności spółki (na wzór przepisu art. 67 § 1 k.s.h.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację