Przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym - OpenLEX

Krywan Tomasz, Przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Procedura pozwala ustalić, czy dany przychód może podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych przepisami ustawy o tym podatku.

Przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podatnik podatnik czy jest to przychód ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c u.p.d.o.f.? możliwe jest opodatkowanie ryczałtem możliwe jest opodatkowanie w formie ryczałtu może być możliwe opodatkowanie w formie ryczałtu opodatkowanie w jednej ze zryczałtowanych form określonych przepisami u.z.p.d. nie jest możliwe osoba fizyczna osiąga przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy przychód jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej? czy przychód jest przychodem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.? czy umowy są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej? czy przychód pochodzi z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: osoba fizyczna osiąga przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych określa przede wszystkim ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.) – dalej u.z.p.d. Cztery kategorie przychodów mogą jednak – o ile są spełnione określone przepisami warunki – być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych przepisami u.z.p.d.

Krok: czy przychód jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

U.z.p.d. reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym m.in. niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (zob. art. 1 pkt 1 u.z.p.d.).