Przesłuchanie świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych - OpenLEX

Karkowska Dorota, Przesłuchanie świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Przesłuchanie świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych

Przesłuchanie świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych

Przesłuchanie świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych

Procedura opisuje szczegółowe zasady przesłuchiwania świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych - od momentu stawienia się świadka do powtórnego jego przesłuchania. Zasady dopuszczania dowodu ze świadka opisuje procedura: Dowód ze świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych.

Przesłuchanie świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych komisja skład orzekający komisja skład orzekający konfrontacja świadków (gdy zajdzie potrzeba) powtórne przesłuchanie świadka (gdy zajdzie potrzeba) ustalenie kolejności przesłuchania odebranie przyrzeczenia odebranie zeznań protokołowanie zeznań świadek świadek stawienie się świadka

Krok: stawienie się świadka

Krok: ustalenie kolejności przesłuchania

W sytuacji stawienia się kilku świadków na jedno posiedzenie składu orzekającego, kolejność przesłuchania świadków oznacza przewodniczący składu orzekającego wojewódzkiej komisji. Świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchaniu innych świadków (art. 264 k.p.c. w zw. z art. 67o ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) - dalej u.p.p.